באַווייַזן פון געצאָלטדי באַווייַזן פוןגעצאָלט

איז די געצאָלט פון דער אָנגעשטעלטער און עס איז וויכטיק צו שענקען אַ אַנטלייַען